Kinderopvang en regelingen

Als u werkt of een opleiding, traject of inburgering volgt kan het zijn dat u opvang nodig heeft voor uw kind. Etten-Leur heeft verschillende kinderopvangorganisaties waar u uw kind met een gerust hart kunt onderbrengen. Zij vangen uw kind met zorg worden op in een veilige omgeving.

Welke soorten kinderopvang zijn er?

Kinderopvang bestaat in verschillende vormen, voor verschillende leeftijdsgroepen. Ze staan hieronder.

  • Kinderdagverblijf: Zij vangen kinderen op van 0 tot 4 jaar, dus tot ze naar de basisschool gaan.
  • Peuteropvang: Dit is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Zij hebben recht op peuteropvang. Dit geldt tot kinderen naar de basisschool gaan. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning en begeleiding nodig in hun (taal)ontwikkeling. Hiervoor bestaat de Voorschoolse educatie.
  • Gastouderopvang: kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen door een gastouder worden opgevangen. Dit kan op het adres van de gastouder of op uw eigen adres, afhankelijk van het aanbod van de betreffende gastouder.
  • Buitenschoolse opvang: dit betreft de opvang van kinderen na schooltijd. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen hier worden opgevangen als beide ouders bijvoorbeeld nog aan het werk zijn.
Register kinderopvang

Als u op zoek bent naar kinderopvang voor uw kind, kijk dan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wilt u meer weten over een bepaalde organisatie in Etten-Leur? In dat geval kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. Zij vertellen u alles over hun aanbod in kinderopvang.

Welke tegemoetkomingen in kinderopvangkosten zijn er?

De kosten voor kinderopvang kunnen erg hoog zijn als u hier maximaal gebruik van maakt. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor een groot deel van de kinderopvangkosten.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. U kunt dan een groot deel vergoed krijgen – afhankelijk van uw inkomen – maar u betaalt altijd een eigen bijdrage; de ouderbijdrage. De voorwaarden en de aanvraag kinderopvangtoeslag zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst.

Voorschoolse Educatie

Soms heeft uw kind wat meer ondersteuning en begeleiding nodig in zijn (taal)ontwikkeling. In dat geval kan het consultatiebureau een indicatie afgeven. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt wordt hij/zij gewoon op de reguliere kinderopvanggroep geplaatst, maar met wat meer aandacht voor de (taal)ontwikkeling. Hierdoor wordt het voor uw kind makkelijker om door te stromen naar het basisonderwijs. De kosten voor voorschoolse educatie worden voor de helft vergoed door de gemeente. De andere helft valt onder de ouderbijdrage, of komt mogelijk in aanmerking voor de kostwinnersregeling of reductieregeling.

Eén- of geen verdieners regeling/ kostwinnersregeling

Gezinnen waarbij één van de ouders niet werkt – de zogenoemde kostwinnersgezinnen – kunnen geen aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Deze gezinnen komen dan wel vaak in aanmerking voor een inkomensafhankelijke vergoeding via de gemeente. Bij de kinderopvang vertellen ze u hier meer over.

Reductieregeling

Als je maximaal 120% van het sociaal minimum verdient kun je een reductieregeling aanvragen. De gemeente betaalt dan de kosten voor peuteropvang.

Sociaal Medische Indicatie

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, maar heeft u wel kinderopvang nodig vanwege een sociale of medische situatie van u zelf? In bijzondere situaties – waarbij kinderopvang noodzakelijk is – kan een sociaal medische indicatie (SMI) worden afgegeven. Deze vraagt u aan per mail via Elz@Etten-leur.nl,of u belt tussen 9.00 en 12.00 naar het WMOloket op 076 5024025.

Hoe kunt u een tegemoetkoming aanvragen?

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan op de website van de belastingdienst.

De vergoeding voor kinderopvang met een sociaal medische indicatie vraagt u aan via het WMO-loket.

Voor alle andere vergoedingen/bijdragen voor kinderopvang informeert u bij uw kinderopvangorganisatie.

Volgt u een inburgerings- of re-integratietraject en heeft u een uitkering?

Volgt u een inburgerings- of re-integratietraject en heeft u kinderopvang nodig? Informeer dan met het Werkplein.

 

Niet gevonden wat u zocht?

Kunt u niet vinden waar u naar op zoek bent? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.