Leerlingenvervoer

De regeling Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet naar een school in de buurt kunnen. Het leerlingenvervoer is in verschillende vormen beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding van de vervoerskosten of door het inzetten van aangepast vervoer. Het kan zijn dat een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit is afhankelijk van het gezinsinkomen.

U kunt online een verzoek indienen voor een vervoersvoorziening. Per schooljaar doet u dat uiterlijk 31 mei. Als uw verzoek voor 1 juni binnen is, wordt het op tijd beoordeeld voor het nieuwe schooljaar.

 • Aanvragen en wijzigen

  Ook tijdens een schooljaar kunt u een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. Bijvoorbeeld als u tussentijds verhuist of uw kind naar een nieuwe school gaat. Houd er rekening mee dat de gemeente 8 weken heeft om uw aanvraag te beoordelen. Uiteraard proberen wij dit sneller te doen. Maar u moet er wel rekening mee houden dat dit, zelfs bij spoed, een aantal dagen kan duren. Daarnaast hebben onze vervoerders maximaal 5 werkdagen om een wijziging of nieuwe aanmelding te verwerken.

  Als uw verzoek binnen is, wordt dit getoetst aan de verordening Leerlingenvervoer. Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u een vervoersvoorziening krijgt. Lees deze brief altijd goed door. Hier staat wat de regels en belangrijke zaken zijn als u een voorziening krijgt. Als u geen voorziening krijgt, staat in de brief uitgelegd waarom.

  Wilt u iets veranderen aan het leerlingenvervoer van uw kind? Dan moet u hiervoor een formulier invullen. De consulent beoordeelt binnen 2 weken deze aanvraag en stuurt u een bericht met het besluit. Vervoerders hebben dan nog maximaal 5 werkdagen nodig om de verandering te verwerken.
  Let op! Als uw kind van school verandert of uw adres wijzigt, dient u een nieuwe aanvraag te doen.

 • Vormen van leerlingenvervoer

  De belangrijkste vormen leggen we hieronder uit:

  • Aangepast (taxi-)vervoer: leerlingen gaan van hun verblijfplaats met een taxibusje naar school (en terug). De gemeente werkt met verschillende vervoerders voor dit vervoer. Een vervoerder kan alleen in opdracht van de gemeente uw kind vervoeren.
  • Financiële vergoeding voor eigen vervoer: u krijgt een tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer. Onze consulent voor leerlingenvervoer berekent welke vergoeding u ontvangt. Deze vergoeding wordt gebaseerd op de afstand. De vergoeding ontvangt u meestal in verschillende termijnen.
  • VEP-pas: met de VEP-pas (Voor-Elkaar-Pas) kan de leerling met het openbaar vervoer naar school en terug. U kunt deze pas gebruiken voor busvervoer in Brabant. De pas krijgt u via de gemeente en ontvangt u van Arriva. U mag de pas alleen gebruiken voor vervoer van en naar school.
  • Financiële vergoeding voor openbaar vervoer: dit is een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer. Onze consulent voor leerlingenvervoer berekent welke vergoeding u kunt ontvangen. De hoogte van de vergoeding baseert de consulent onder andere op de reiskosten en het aantal ritten per maand. De vergoeding ontvangt u meestal in verschillende termijnen. Eventueel ontvangt u deze vergoeding op declaratiebasis.
 • Voor welke scholen geldt het leerlingenvervoer

  Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • voortgezet speciaal onderwijs
  • speciaal basisonderwijs
  • basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Etten-Leur aanwezig zijn
  • voortgezet onderwijs, voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan
  • Internationale schakelklas (ISK).

  De regeling geldt niet voor een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan, Montessori, Leonardoschool en Dalton. Ook niet als u dit schooladvies voor uw kind heeft gekregen.

 • Contact

  Heeft u vragen over het leerlingenvervoer? Neem dan contact op met de consulent leerlingenvervoer. Stuur een mail naar: Leerlingenvervoer@etten-leur.nl. Heeft u liever telefonisch contact? Dan belt u naar 14 076. U wordt doorverbonden met de consulent leerlingenvervoer, of er wordt een terugbelverzoek gemaakt. Bij een terugbelverzoek probeert de consulent u zo snel mogelijk terug te bellen.

Niet gevonden wat u zocht?

Kunt u niet vinden waar u naar op zoek bent? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.