Parkeren grote voertuigen

In onze Algemene Plaatselijke Verordening zijn regels opgenomen over het parkeren van grote voertuigen.

Grote voertuigen mogen niet worden geparkeerd binnen de bebouwde kom gedurende de volgende tijden:

 • maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur en 08.00 uur
 • zaterdag en zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur

Als alternatieve locaties voor het parkeren van grote voertuigen zijn de wegen op Bedrijventerrein Vosdonk hiervoor aangewezen. Bedrijventerrein Vosdonk is zodanig ingericht dat parkeren op de rijbaan mogelijk is daarnaast is er een speciaal aangelegde en afgesloten parkeerplaats die plaats biedt voor vrachtwagens. Lees ook Vrachtwagenparkeerplaats huren op het Transferium.

 • Toelichting APV

  Artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur geeft aan het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Het college heeft in 2009 besloten om de gehele bebouwde kom van Etten-Leur met uitzondering van het gebied dat aan de west kant van de Kattestaart, Heistraat, Verschuurweg en de Grauwe Polder ligt (i.e. het Bedrijventerrein Vosdonk) hiervoor aan te wijzen. De aanleiding hiervoor was om overlast in de woonwijken tegen te gaan. Te denken valt aan verkeersveiligheid, buitensporige inbeslagname van veelal schaarse parkeerruimte, belemmering van het uitzicht van bewoners en afbreuk aan het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • Parkeren van caravans, campers, aanhangers e.d. in woonstraten

  Het leidt vaak tot kleinere of grotere irritatie in de buurt, wanneer caravans, campers en aanhangwagens gedurende langere tijd in woonstraten geparkeerd staan. Zeker in straten waar de parkeerdruk hoog is. Ook hopen zwerfvuil en onkruid zich er onder op, zonder dat de gemeentelijke veeg- en borstelmachines hun werk kunnen doen. Rondom de vakantieperioden en lange weekeinden worden de regels voor het parkeren van caravans, campers, vouwwagens, aanhangwagens extra onder uw aandacht gebracht.

  Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om onder meer caravans, campers en vouwwagens, maar ook andere (aanhang)wagens, langer dan 3 achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg. Dit wordt als een redelijke termijn gezien om een caravan, camper of vouwwagen gereed te maken voor een vakantie en, na terugkomst, weer stallinggereed te hebben.

  Het verbod geldt voor recreatievoertuigen, maar ook voor andere voertuigen die voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanhang- en andere wagens die worden gebruikt voor bepaalde beroepsgroepen, zoals de keetwagens van schildersbedrijven. Deze staan soms noodzakelijkerwijs langer dan drie dagen op één plaats. Voor deze gevallen kan, voor de tijd van de klus, ontheffing gevraagd worden bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Niet gevonden wat u zocht?

Kunt u niet vinden waar u naar op zoek bent? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.