Terugmelding basisregistratie

Zijn gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) niet juist, dan kunt u hier een melding van maken.

U kunt de melding online doen.

 • Melding BRP

  U maakt een melding voor de BRP als de adresregistratie van een persoon niet klopt.

 • Melding BGT

  U maakt een melding voor de BGT als:

  • een pand nieuw, gewijzigd of gesloopt is
  • bomen, lantaarnpalen enz. niet op kaart of wel op kaart staan, maar niet meer buiten
  • een adres in de kaart onjuist is of niet juist geplaatst is in de kaart
  • de weg- en groensituatie gewijzigd is en niet juist op kaart staat

 • Melding BAG

  U maakt een melding voor de BAG als:

  • het adres niet klopt
  • de status van een pand niet klopt
  • de gebruiksoppervlakte niet klopt
  • de gebruiksfunctie niet klopt
  • de pandgeometrie niet klopt
  • het bouwjaar van een pand niet klopt

 • Beoordeling BAGmelding

  De BAG beheerder beoordeelt binnen twee werkdagen of uw correctieverzoek terecht is. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Als de BAG beheerder ver­moedt dat er in­der­daad iets on­juist is of ont­breekt in de BAG, wordt het ge­ge­ven aan de BAG toe­ge­voegd. Bij­voor­beeld het ge­bouw met het adres. Daar­mee is het adres nog niet ge­le­ga­li­seerd. De ge­meen­te neemt het adres in on­der­zoek. U en an­de­re be­trok­ke­nen krij­gen hier­van be­richt.
  2. Als de BAG beheerder on­vol­doen­de re­den ziet om aan de BAG te twij­fe­len, dan wordt uw cor­rec­tie­ver­zoek niet ver­der in be­han­de­ling ge­no­men. Ook hier­van krijgt u be­richt.

  De BAG beheerder zal uw correctieverzoek in de meeste gevallen niet zelf kunnen afhandelen, maar doorzetten naar bouw- en woningtoezicht. Binnen 6 maanden laten we u weten hoe uw correctieverzoek wordt afgehandeld. Ook krijgt u bericht zodra het betreffende gegeven al dan niet definitief is gewijzigd of opgenomen in de registratie.

  Het onderzoek door bouw- en woningtoezicht kan uitwijzen dat er sprake is van een niet-legitieme situatie. Dan zijn de volgende twee opties mogelijk:

  1. Er wordt ge­hand­haafd. Dat be­te­kent dat de le­ga­le si­tu­a­tie wordt her­steld. Het adres dat voor de duur van het on­der­zoek in de BAG was op­ge­no­men wordt in dat ge­val in­ge­trok­ken.
  2. De nieu­we si­tu­a­tie wordt ge­le­ga­li­seerd. Dit kan be­te­ke­nen dat u als­nog ver­gun­ning­pro­ce­du­res moet door­lo­pen.

Niet gevonden wat u zocht?

Kunt u niet vinden waar u naar op zoek bent? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.