Verhuur leegstaande woning

U heeft een vergunning nodig als u uw leegstaande woonruimte tijdelijk wil verhuren. Die krijgt u als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, en de kosten hiervoor zijn betaald. Daarna stelt u zelf een huurovereenkomst op.

Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.  Uw aanvraag mailt u naar leegstandwet@etten-leur.nl.  Binnen 1 werkdag ontvangt u onze reactie. Na beoordeling, of u voor de leegstandwetvergunning in aanmerking komt, ontvangt u een beschikking.

 • Kosten

  De kosten zijn € 199,45.

 • Voorwaarden

  U kunt op grond van de Leegstandwet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Dit geldt niet voor alle woningen en gebouwen. Het kan alleen als de woning te koop en leeg staat en:

  • de woning nooit bewoond geweest is (bijvoorbeeld nieuwbouwwoning), of
  • de woning door u bewoond geweest is in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of
  • de woning in de tien jaar voor de leegstand niet langer dan drie jaar is verhuurd.

  Daarnaast

  • mag u, als eigenaar, maximaal 2 koopwoningen verhuren met een vergunning op basis van de Leegstandwet, en
  • mag de woning niet in strijd met het geldende bestemmingsplan worden verhuurd.

  De gemeente toetst uw aanvraag aan de Leegstandwet. De vergunning geldt maximaal 5 jaar en kan daarna niet meer worden verlengd.

 • De huurovereenkomst

  U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:

  • de opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer
  • de opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter
  • de huurovereenkomst duurt tenminste 6 maanden
  • de verleende vergunning, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de eventueel daarin vermelde huurprijs

  Als in de huurovereenkomst geen melding wordt gemaakt van de verleende vergunning, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de eventueel daarin vermelde huurprijs kunt u, als verhuurder, zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de huurbeschermingsbepalingen zoals genoemd in artikel 15, eerste lid, eerste zin van de Leegstandswet.

  De huurovereenkomst eindigt in elk geval op het tijdstip, waarop de vergunning haar geldigheid verliest.

Niet gevonden wat u zocht?

Kunt u niet vinden waar u naar op zoek bent? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.