WethouderGer de Weert (CDA)

Ik ben geboren en getogen in het West-Brabantse land en sinds 2011 woon ik in Etten-Leur. In mijn jeugd heb ik meegekregen dat je niet alleen voor jezelf leeft. Maar dat je ook let op de mensen om je heen. Familie, vrienden, collega’s, buren, wijk- en plaatsgenoten. En dat je naast je werk ook bijdraagt aan verenigingen en andere maatschappelijke activiteiten. Samen leven in de samenleving, noem ik dat. Sinds 2019 ben ik wethouder namens het CDA Etten-Leur in het college van Burgemeester en Wethouders. Samen met de gemeenteraad en de ambtenaren zet ik me in om onze gemeente wat voorzieningen betreft op een hoog niveau te houden. En dat tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. En daarbij in het oog te houden dat de generaties na ons, ook een fijne woon- en werkomgeving hebben. Daar ga ik voor.

 • Portefeuilleverdeling
  • Economische zaken, toerisme en recreatie
  • Financiën en grondbedrijf
  • Duurzaamheid, afval en circulaire economie
  • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (excl. de wettelijke taken burgemeester)
  • Informatietechnologie
  • Onderwijshuisvesting
 • Wijkwethouder
  • Hoge Neerstraat
  • Hooghuis
  • Centrum-Oost
  • Centrum-West
  • Schoenmakershoek
 • Ambtsgebonden nevenfuncties
  • Lid algemeen bestuur van:
   GR West-Brabants Archief;
   GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (tevens lid/voorzitter dagelijks bestuur);
   GR Belastingsamenwerking West-Brabant;
   GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
   Stichting Inkoopbureau West-Brabant.
  • Lid bestuur van:
   GR ICT West-Brabant-West.
  • Lid commissie van advies Economie RWB
  • Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V.’s Brabant Water, Bank voor Nederlandse Gemeenten en REWIN
  • Lid stuurgroep Brabants Bodem
  • Lid Commissie Financiën VNG
 • Niet-ambtsgebonden nevenfuncties
  • Onbetaald:
   Lid Raad van Advies ACE Midden- en West-Brabant
   Penningmeester Bestuur CDA Regio Markiezaat
   Penningmeester Bestuur CDA Brabant
   Lid Rotaryclub Etten-Leur e.o.
   Comité van Aanbeveling Yellow Roses Foundation
  • Betaald: –
Wethouder Ger de Weert (CDA)