Wethouder Ger de Weert (CDA)

Ik ben geboren en getogen in het West-Brabantse land en sinds 2011 woon ik in Etten-Leur. In mijn jeugd heb ik meegekregen dat je niet alleen voor jezelf leeft. Maar dat je ook let op de mensen om je heen. Familie, vrienden, collega’s, buren, wijk- en plaatsgenoten. En dat je naast je werk ook bijdraagt aan verenigingen en andere maatschappelijke activiteiten. Samen leven in de samenleving, noem ik dat. Sinds 2019 ben ik wethouder namens het CDA Etten-Leur in het college van Burgemeester en Wethouders. Samen met de gemeenteraad en de ambtenaren zet ik me in om onze gemeente wat voorzieningen betreft op een hoog niveau te houden. En dat tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. En daarbij in het oog te houden dat de generaties na ons, ook een fijne woon- en werkomgeving hebben. Daar ga ik voor.

Wethouder Ger de Weert (CDA)