WethouderJean-Pierre Schouw (APB)

Ik ben vanaf mijn eerste levensjaar opgegroeid in Etten-Leur. Op mijn 18e ben ik lid geworden van het Algemeen Plaatselijk Belang, voor welke partij ik 4 jaar raadslid was. Ik ben nu voor de 4e bestuursperiode wethouder. Het mooie aan mijn werk is, dat je veel mensen kent en spreekt en de ideeën die je in die gesprekken ophaalt kunt vertalen naar daden voor Etten-Leur. Op die manier wil ik eraan bijdragen dat Etten-Leur aantrekkelijk blijft voor jong en oud. Deze bestuursperiode zet ik me daarom met mijn portefeuille in voor meer betaalbare woningen, een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling, een nette duurzaam ingerichte openbare ruimte en een sportaanbod dat onze inwoners uitnodigt om te sporten en bewegen.

 • Wijkwethouder
  • Buitengebied
  • de Keen
  • Etten-Leur-Noord
  • Grauwe Polder
  • Banakkers
 • Ambtsgebonden nevenfuncties
  • Lid algemeen bestuur van GR RWB
  • Lid en voorzitter commissie van advies Mobiliteit RWB
  • Lid commissies van advies Ruimte RWB
  • Lid algemene vergadering van Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg)
  • Lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Breda airport
 • Niet-ambtsgebonden nevenfuncties
  • Onbetaald: –
  • Betaald: Voorzitter Raad van Toezicht Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk e.o.
  • Inkomsten: € 3.750 per jaar
Wethouder Jean Pierre Schouw