WethouderRené Verwijmeren (Ons Etten-Leur)

 • Portefeuilleverdeling
  • Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet)
  • Onderwijsagenda
  • Cultuur
  • Maatschappelijk vastgoed
 • Ambtsgebonden nevenfuncties
  • Lid algemeen bestuur van:
   GR Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant;
   GR GGD West-Brabant;
   GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
   GR Werkplein Hart van West-Brabant (tevens lid van het DB).
  • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
  • Lid van de Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer
  • Lid commissie van advies Arbeidsmarkt RWB
Wethouder Rene Verwijmeren