Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente genomen heeft? 

In veel gevallen kunt u dan bezwaar indienen. Dat kan digitaal met de volgende formulieren: 

U kunt ons ook een brief sturen

Ons adres vindt u hier. 

 

Zie ook 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'