Een bezwaarschrift indienen

Als u door een beslissing van een bestuursorgaan persoonlijk in uw belangen wordt getroffen, kunt u bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dit is een verplichte stap voordat u eventueel naar de rechter kunt als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeenteraad, het college of de burgemeester van Etten-Leur, kan digitaal met de volgende webformulieren: 

Zie ook 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'