Melden van milieuklachten (geluid, licht, stank en vervuiling)

Beschrijving

Milieuklachten zijn klachten die gaan over geluid, licht, stank en vervuiling . Ze worden veroorzaakt door bedrijven.

Voorwaarden

Milieuklachten gaan over bedrijven die overlast veroorzaken. Bedrijven moeten milieuvoorschriften naleven en soms wordt hier niet aan voldaan. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) houdt hier toezicht op. U bent verplicht uw naam en adres door te geven bij het indienen van een milieuklacht. Als u wilt, worden uw gegevens niet doorgegeven aan degene die de klacht veroorzaakt.

Aanpak

U kunt de milieuklachten 24 uur per dag, 7 dagen per week indienen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via telefoonnummer 073 6812821.
U kunt uw klacht ook indienen via het algemene vijfcijferige telefoonnummer 14 076
Bij het indienen van een milieuklacht wordt u gevraagd of u weet welk bedrijf de klacht veroorzaakt.

Binnen twee dagen na het indienen van de klacht, wordt er contact opgenomen met de melder.

Overige klachten

Overige klachten over de woon- en leefomgeving kunt u indienen via het algemene telefoonnummer 14076

Website OMWB

http://www.omwb.nl/