Waarmee kan het Ondernemersklankbord (= OKB) ondernemers helpen?

U kunt in elke bedrijfsfase om hulp vragen aan het Ondernemersklankbord. Iedere adviseur binnen het OKB heeft haar eigen specialisatie. Hieronder een overzicht van de dienstverlening van het OKB:

• Bij de start van de onderneming;

• Bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling;

• Bij faillissementspreventie;

• Bij de bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging

 

Ondersteuning voor Starters of mensen die nog in de ideefase zitten

  • Sparringpartner zijn in de voorbereidingsfase en meedenken bij het ondernemersplan, financieringsplan, marktonderzoek, concurrentieanalyse, bepalen van persoonlijke sterke en zwakke punten

  • Klankbord zijn en meedenken in de uitvoeringsfase en start. Dit kan op alle gebied, zoals stroomlijnen van processen in de onderneming en met toeleveranciers en afnemers; hoe klanten te vinden; inrichting administratie en verslaglegging; mee-monitoren van financiële ontwikkelingen, etc.

 

Ondersteuning voor actieve bedrijven

  • Helpen bij het oplossen van vraagstukken die zich voordoen. Voorbeelden; sparringpartner zijn bij het opnieuw doordenken van het producten- en dienstenassortiment; klankbord bij in dienst nemen van personeel; arbeidsvoorwaarden incl. salaris

  • Meedenken met de strategie naar de toekomst, schaalvergroting van de onderneming; door ontwikkelen van een product en het goed in de markt zetten ervan

  • Helpen met het vinden en bewerken van klanten; marketing en promotieadvies geven; Communicatieplannen mee ontwikkelen

 

Ondersteuning voor bedrijven in financiële moeilijkheden

  • Helpen en ondersteunen door snel de oorzaken op te sporen, maatregelen voor te stellen, levensvatbaarheid te onderzoeken, contacten te arrangeren met de bank, fiscus, crediteuren en debiteuren, gemeenten (Bbz-uitkering), schuldhulpverlening

  • Voorbeelden van hulp zijn hulp en advies bij een sterk teruglopende orderportefeuille in het bedrijf waardoor faillissement nadert; advies in verband met verkeerde inschatting van bedrijfsactiviteiten en persoonlijke problemen

  • Klankbord voor de keuze om bedrijf te stoppen en schulden af te lossen of om bedrijf in gewijzigde vorm voort te zetten

 

Ondersteuning bij bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging

  • sparringpartner zijn voor de ondernemer die na wil denken over bedrijfsbeëindiging of bedrijfsopvolging. Het gaat daarbij naast de emotionele kant met name om juridische, fiscale en financiële afwegingen en inschatting van de markt