Incidentele festiviteit

Een inrichting mag maximaal 12 keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit hebben waarbij de geldende geluidsnormen verruimd zijn. Voor sportactiviteiten is het voor een inrichting maximaal 12 keer per kalenderjaar mogelijk om de verlichting langer aan te houden. 

Voorwaarden

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door muziek- of stemgeluid afkomstig uit de inrichting bedraagt niet meer dan 63 dB(A), gemeten op de gevel van gebouwen op en hoogte van 1,5 meter. Deze geluidsnorm geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting (dus voor het geluid binnen) en niet voor de buitenruimte. Ramen en deuren dienen gesloten te blijven, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen/goederen.​​ De verruiming van de geluidsnorm geldt op zaterdag en zondag tot maximaal 01.00 uur en op andere dagen tot 00.00 uur. 

Kennisgeving 

Voor een verruiming van de geluidsnormen of de verlichtingsperiode dient minimaal 2 weken van tevoren een kennisgeving ingediend te worden.
Incidentele festiviteit aanvragen (met DigiD)
Incidentele festiviteit aanvragen (met eHerkenning) 

Ook omwonenden informeert u minimaal 2 weken van tevoren over de incidentele festiviteit.

Kosten

Er worden geen leges in rekening gebracht.