Woon-werklokatie Attelaken

Afbeelding 1

Aan de noordoostzijde van Etten-Leur heeft de gemeente het kleinschalige bedrijventerrein Attelaken ontwikkeld. Startende bedrijven en eenmansbedrijven maakten een groei door en waren om die reden op zoek naar geschikte huisvestingsmogelijkheden. Er was een vraag naar bedrijfspercelen van beperkte omvang, soms samen met een bedrijfswoning. De locatie Attelaken voorziet in de vraag naar kleine en middelgrote bedrijfspercelen voor het midden- en kleinbedrijf, waarbij een aantal percelen aan met name de noordzijde van het plan tevens geschikt is voor de combinatie wonen en werken. De bedrijven die zich op Attelaken kunnen vestigen zijn lichte industriële en groothandelsbedrijven (milieucategorie 2 en 3). De oppervlakte van de kavels varieert van ca. 800 m2 tot 3000 m2.

De woon-werklocatie Attelaken is gelegen aan de noordoostzijde van de gemeente. Het gebied wordt omsloten door Lange Brugstraat (noordzijde), de Pleinstraat (oostkant), de spoorlijn Breda-Roosendaal (aan de zuidzijde) en de Kasteellaan (westkant). Ook de Vijfhuizenweg is bij het plangebied betrokken. Deze weg is verbreed om te kunnen fungeren als ontsluitingsweg waarbij tevens de aansluiting met het Lichttorenhoofd is gewijzigd.  De ontsluiting vanaf de Lange Brugstraat vindt plaats via de Ambachtlaan en de Pottenbakkerstraat. Beide wegen zijn aangesloten op de Vijfhuizenweg. Vervolgens is rijksweg A58 via de Lage Vaartkant op eenvoudige en snelle wijze te bereiken.

Het totale gebied heeft een bruto-oppervlakte van ongeveer 21 hectare. Op dit moment is het gehele gebied ingevuld. Eventuele vrijkomende bedrijfsgebouwen kunt u op deze website vinden.