Aansprakelijk stellen van de gemeente

U heeft schade, die veroorzaakt is door de gemeente. Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Wij streven er naar om de schadeclaim binnen 6 weken af te handelen.

Voorwaarden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als:

  • u schade heeft door een actie van de gemeente 
  • u schade heeft door achterstallig onderhoud van de gemeente
  • de gemeente iets niet heeft gedaan, dat wel gedaan had moeten worden. Dit betekent dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven
  • er schade is
  • er verband bestaat tussen de actie van de gemeente en de schade
Aanvraag

Aansprakelijk stellen kan online. Geef duidelijk aan waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is. Voeg bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen toe.  

Aanvraag indienen met Digid
Aanvraag indienen met eHerkenning

Behandeling van uw aansprakelijkstelling

Na ontvangst van uw schadeaangifteformulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt  eventueel deskundigen in. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarin staat aangegeven voor welke datum de gemeente uw aansprakelijkstelling behandelt.