Start- en gereedmelding bouwwerkzaamheden

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u dit bij de gemeente melden. De toezichthouder van de gemeente spreekt met u af wanneer de bouw het best gecontroleerd kan worden.

U meldt dus altijd wanneer u start en wanneer de bouw klaar is. Als andere controles nodig zijn, gebeurt dat altijd in overleg met u of uw aannemer. Het gaat dan om:

  • de start van de bouw/de uitgegraven bouwput;
  • de wapening van de fundering;
  • de wapening van de overige betonconstructies;
  • de riolering voordat enig onderdeel niet meer zichtbaar is;
  • de gereedmelding van de bouwwerkzaamheden.

Melden

U kunt de start en de gereedmelding van de bouwwerkzaamheden online melden.
online melden start en gereedmelding bouw door personen
online melden start en gereedmelding bouw door bedrijven/organisaties