Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is in plaats gekomen van de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen.

Vergunning nodig of niet?

Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent;
  • geen vergunning nodig heeft.

Komt u er niet aan uit via het Omgevingsloket?

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Dit doet u via een informatieverzoek.

Conceptaanvraag indienen

Wanneer u vooraf meer zekerheid wilt hebben over het wel of niet vergunningvrij zijn van uw bouwplannen of de haalbaarheid ervan, kunt u een conceptaanvraag indienen. Uw plannen worden dan getoetst aan diverse regelgevingen, zoals bestemmingsplan en welstand.
Een conceptaanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket. U ontvangt de uitslag in de vorm van een brief met daarin de resultaten.

De kosten voor het indienen van een conceptaanvraag bedragen voor 2022 € 237,35. 

Aanvragen via het Omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

Kosten omgevingsvergunning

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag betaalt u leges. Deze kosten zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. U betaalt deze ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. De kosten vind u op pagina 17 van de Tarieventabel leges 2022.

Vergunning ontvangen

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. In de ontvangstbevestiging leest u terug welke voorbereidingsprocedure op uw aanvraag van toepassing is.