Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is in plaats gekomen van de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. Gaat u bouwen, verbouwen of verharden? Dan is vanaf 21 maart 2023 ook de Hemelwaterverordening van toepassing. 

Vergunning nodig of niet?

Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent;
  • geen vergunning nodig heeft.

Komt u er niet aan uit via het Omgevingsloket?

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Dit doet u via een informatieverzoek.

Conceptaanvraag indienen

Wanneer u vooraf meer zekerheid wilt hebben over het wel of niet vergunningvrij zijn van uw bouwplannen of de haalbaarheid ervan, kunt u een conceptaanvraag indienen. Uw plannen worden dan getoetst aan diverse regelgevingen, zoals bestemmingsplan en welstand.
Een conceptaanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket. U ontvangt de uitslag in de vorm van een brief met daarin de resultaten.

De kosten voor het indienen van een conceptaanvraag zijn  € 241,75. 

Aanvragen via het Omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

Kosten omgevingsvergunning

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag betaalt u leges. Deze kosten zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. U betaalt deze ook als uw aanvraag wordt geweigerd of als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. De kosten vindt u in Titel 2 van de Tarieventabel leges 2023.

Is de Hemelwaterverordening voor mij van toepassing?
  • Ga je bouwen, verbouwen of verharden, dan is de hemelwaterverordening van toepassing
  • In het algemeen moet je 60 liter hemelwater per m2 verharding bergen
  • De maatregel(en) om hemelwater te bergen kies je zelf
  • Wat precies voor jou van toepassing is lees je in de hemelwaterverordening  

​​​K​om je er niet aan uit? Neem dan contact op via 14076.
Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik dan op de veelgestelde vragen hemelwaterverordening.

Vergunning ontvangen

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. In de ontvangstbevestiging leest u terug welke voorbereidingsprocedure op uw aanvraag van toepassing is.