Plaatsen (bouw)objecten op openbare grond

Meestal is het voldoende om een melding te maken dat u tijdelijk een bouwobject op de openbare grond plaatst. Denk aan een container, steiger, schaftkeet, eco-toilet of big bag. Aan deze melding zijn wel voorwaarden gesteld. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan moet u een objectvergunning aanvragen. 

Melden plaatsen (bouw)objecten op openbare grond

Objectmelding openbare grond (met Digid)
Objectmelding openbare grond (met eHerkenning)

Als uit de melding blijkt dat u toch een vergunning nodig hebt, kunt u die in het volgende blok aanvragen.

Aanvraag objectvergunning

U kunt de aanvraag online doen via het formulier 'aanvraag objectvergunning'. 
aanvraag objectvergunning (met DigiD)
aanvraag objectvergunning (met eHerkenning)

Als u online een aanvraag heeft gedaan, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton Volg uw (aan)vraag. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn:

  • vergunning geldig voor maximaal 1 week: € 109,75
  • vergunning geldig voor ten hoogste 1 maand: € 219,45
  • vergunning geldig voor ten hoogste 6 maanden: € 438,95
  • voor een periode langer dan 6 maanden, worden voornoemde tarieven opgeteld voor de periode dat de ingebruikname langer duurt dan 6 maanden.
  • melding plaatsen (bouw)objecten op openbare grond: gratis