Klacht of melding doorgeven

Een klacht of melding geeft u digitaal door via het formulier melden woon- en leefomgeving. In het formulier kiest u het onderwerp waar de melding bij aansluit. U kunt ook gebruik maken van de Buiten Beter app. Dit is een gratis app voor de smartphone, waarmee u problemen rechtstreeks meldt bij de gemeente Etten-Leur.
 

Melding kapotte en/of beschadigde lantaarnpaal

Let op: wij kunnen alleen een melding in behandeling nemen als het lantaarnpaalnummer bekend is. Deze vindt u op de lantaarnpaal. 
Gebruik het digitaal formulier melden woon- en leefomgeving of de Buiten Beter app om een melding door te geven. 

Melding of vraag over de afvalinzameling

Voor vragen of meldingen over de afvalinzameling, milieustraat, afvalcontainers, uw afvalpas, bel dan het gratis telefoonnummer: 0800-3336699 van het bedrijf Inovim. Meer informatie over afval en afvalinzameling staat op www.afval3xbeter.nl of via de gratis app Afval3xbeter. Een melding maken van zwerfafval geeft u digitaal door via het formulier melden woon- en leefomgeving

Melding overlast evenement

U kunt deze melding doen via dit formulier melding woon- en leefomgeving. Kiest u dan vervolgens voor het onderwerp: ‘overlast en kleine ergernissen’ en daarna bij de categorie ‘probleem’ voor het onderdeel ‘overlast evenement’. 

Melding milieuklacht over bedrijven (geluid, licht, stank en vervuiling)

Overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven of een klacht over bodem, lucht- of waterverontreiniging, kunt u melden via het formulier woon-en leefomgeving. Kies dan voor het onderwerp: overlast (agrarische) bedrijven. U kunt het ook direct melden direct bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via www.milieuklachtencentrale.nl. Voor overlast die direct moet worden aangepakt is er een telefoonnummer (073 6812821). 

Merkt u dat er een onveilige situatie is, die direct een oplossing vereist (zoals defecte verkeerslichten)? Meld dit dan telefonisch via 14076.