Direct een klacht of melding doorgeven

Melding woon- en leefomgeving

Heeft u een melding of tip over uw buurt? Heeft u overlast van onkruid of hondenpoep?  Ziet u zwerfvuil, losse tegels of  een omgewaaide boom? Maak eenvoudig digitaal een melding via:

 • Digitaal formulier ‘Melden woon- en leefomgeving’
  Gebruik het digitaal formulier melden woon- en leefomgeving om een melding door te geven.
 • De Buiten Beter app
  Of gebruik de Buiten Beter app. Dit is een gratis app voor de smartphone, waarmee u problemen rechtstreeks meldt bij de gemeente Etten-Leur.

  Wij gaan dan zo snel mogelijk tijdens werkdagen met uw melding aan de slag.
Melding kapotte en/of beschadigde lantaarnpaal
 • Digitaal formulier ‘Melden woon- en leefomgeving’
  Gebruik het digitaal formulier melden woon- en leefomgeving om een melding door te geven.
 • De Buiten Beter app
  Of gebruik de Buiten Beter app. Dit is een gratis app voor de smartphone, waarmee u problemen rechtstreeks meldt bij de gemeente Etten-Leur

Let op: wij kunnen alleen een melding in behandeling nemen als het lantaarnpaalnummer bekend is. Deze vindt u op de lantaarnpaal. 

Melding of vraag over de afvalinzameling

Voor vragen of meldingen over de afvalinzameling, milieustraat, afvalcontainers, uw afvalpas, bel dan het gratis telefoonnummer: 0800-3336699  van het bedrijf Inovim. 

Meer informatie over afval en afvalinzameling staat op www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer.

Melding overlast evenement

Wilt u overlast van een evenement melden?
U kunt deze melding doen via dit formulier melding woon- en leefomgeving. Kiest u dan vervolgens voor het onderwerp: ‘overlast en kleine ergernissen’ en daarna bij de categorie ‘probleem’ voor het onderdeel ‘overlast evenement’

Melding milieuklacht over bedrijven (geluid, licht, stank en vervuiling)?

Overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven of een klacht over bodem, lucht- of waterverontreiniging, kunt u melden via het formulier woon-en leefomgeving. Kies dan voor het onderwerp: overlast (agrarische) bedrijven. U kunt het ook direct melden direct bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via www.milieuklachtencentrale.nl. Voor overlast die direct moet worden aangepakt is er een telefoonnummer (073 6812821). 

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden?

Voor meer informatie en het melden van gevonden of verloren voorwerpen kijkt u dan op deze website bij verloren en gevonden voorwerpen.

Merkt u dat er een onveilige situatie is, die direct een oplossing vereist (zoals defecte verkeerslichten)? Meld dit dan telefonisch via 14076.