Omgevingsvergunningen

bouwensymbool

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?
websitesymbool

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent;
  • geen vergunning nodig heeft.

Informatieverzoek

contactpersoon

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Dit doet u via het digitale formulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Conceptaanvraag indienen

Aanvraagsymbool

Wanneer u vooraf meer zekerheid wilt hebben over het wel of niet vergunningvrij zijn van uw bouwplannen of de haalbaarheid ervan kunt u een conceptaanvraag indienen. Uw plannen worden dan getoetst aan diverse regelgevingen, zoals bestemmingsplan en welstand. Aan het indienen van een conceptaanvraag zijn legeskosten verbonden.


Kosten
euroteken

De kosten voor het indienen van een conceptaanvraag bedragen voor 2020 € 228,70. Een conceptaanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket. U ontvangt de uitslag in de vorm van een brief met daarin de resultaten.

Zorg dat u alle gevraagde stukken meestuurt, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van de gemeente.

Aanvragen via het omgevingsloket

websitesymbool

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

Vergunning ontvangen

kalender

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. In de ontvangstbevestiging leest u terug welke voorbereidingsprocedure op uw aanvraag van toepassing is.