Start- en gereedmelding sloopwerkzaamheden

Is de sloopmelding door de gemeente bevestigd, of bent u in het bezit van een sloopvergunning en wilt u starten met de sloopwerkzaamheden? Dan moet u dit bij de gemeente melden.

Sloopfases
U meldt ten minste twee werkdagen voor de start van de sloopwerkzaamheden wanneer u start met slopen. Als u klaar bent met slopen meld u dit uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de sloopwerkzaamheden.

Melden
U kunt de start en de gereedmelding van de sloopwerkzaamheden onlinen melden.
online melden start en gereedmelding slopen door inwoners
online melden start en gereedmelding slopen door bedrijven

 U kunt hiervoor ook gebruik maken van het emailadres bouwtoezicht@etten-leur.nl of via meldpuntasbest@etten-leur.nl.