Evenement organiseren

Als u een evenement wilt organiseren en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan is melden genoeg. Deze voorwaarden staan vermeld op het webformulier 'Evenementen melding'. Als u niet aan de voorwaarden van de melding voldoet, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. 

U kunt dan contact opnemen met het evenementenloket. Dit loket is bereikbaar via apv@etten-leur.nl of door te bellen naar 14 076.

Melding

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier.

Melding kleine evenementen (met DigiD)
Melding kleine evenementen (met eHerkenning)

Vergunning

Een vergunning kan online aangevraagd worden. De behandeltermijn is 8 weken.
Aanvraag evenementenvergunning (met DigiD)
Aanvraag evenementenvergunning (met eHerkenning)

Bij een vergunning kan gekozen worden om een eenmalige vergunning of een vergunning voor 3 jaar aan te vragen.
Een meerjarenvergunning kan verkregen worden:

 • als het evenement een keer eerder in dezelfde vorm (qua opzet, aard/karakter, duur, omvang, locatie, aantal bezoekers, doelgroep, muzieksoort) in Etten-Leur heeft plaatsgevonden en;
 • als het wordt georganiseerd door dezelfde organisatie en;
 • als de gestelde voorschriften zijn nageleefd en uit de evaluatie (in de evenementencommissie) is gebleken dat het evenement in zijn geheel goed en positief is verlopen.

Voor elke editie kijkt de organisatie kritisch naar de meerjarenvergunning(en) / ontheffingen en zorgt ervoor dat aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Als er geen wijzigingen zijn, kunt u dit doorgeven via: het webformulier 'verklaring meerjarenvergunning evenementen'. Zijn er wel wijzigingen, dan gebruikt u het  aanvraagformulier 'evenementenvergunning' voor het onderdeel dat wijzigt.

Verklaring meerjarenvergunning evenementen (met DigiD)
Verklaring meerjarenvergunning evenementen (met eHerkenning)

Snuffelmarkt organiseren

 In Etten-Leur mogen op een aantal binnenlocaties snuffelmarkten georganiseerd worden. Voor de mogelijkheden wordt aan het bestemmingsplan getoetst. 

Aanvraag

Minstens 8 weken van tevoren moet een aanvraag worden gedaan. U kunt de aanvraag online doen. Als dit voor u niet mogelijk is, neem dan contact op met de gemeente via apv@etten-leur.nl of via het telefoonnummer 14076.
vergunning snuffelmarkt aanvragen 

Kosten

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen kost dat  € 319,20.

Evenementen in bestaande bouwwerken

Bestaande bouwwerken kunnen in het kader van het vaste gebruik meldings- of vergunningsplichtig zijn. Als er geen meldings- of vergunningsplicht geldt, of wanneer de voorgenomen activiteiten niet zijn meegenomen in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning, moet de activiteit afzonderlijk worden getoetst door de brandweer. Hiervoor moet een melding ingediend of een vergunning aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl.

Tappunten

Als u bij een evenement een tappunt wilt plaatsen, vraagt u daarvoor een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet.
Aanvragen ontheffing Alcoholwet (met DigiD)
Aanvragen ontheffing Alcoholwet (met eHerkenning)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Evenementenvergunning

Klein

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 125,95
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 139,95
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 35,00

Groot

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 191,65
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 212,95
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 53,25

Circus/kermis/stuntshow

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 191,65
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 212,95
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 53,25

Markt

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig klein evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 125,95
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 139,95
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 35,00

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig groot evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 191,65
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 212,95
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 53,25

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet
In behandeling nemen van een aanvraag voor een:

 • Ontheffing voor 1 editie: € 62,45
 • Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor 3 jaar: € 69,35
 • Ondergeschikte wijziging ontheffing artikel 35 Alcoholwet: € 17,35