Horeca- en Slijterijvergunning

Horecabedrijven (waaronder paracommerciële accommodaties zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen) en slijterijen hebben een alcoholwetvergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven moet de drank ter plaatse worden genuttigd. Een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Aanvragen vergunning

Voordat u een aanvraag kunt indienen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente via het online formulier "intakegesprek Horeca". Aan de hand van de gevraagde informatie wordt bekeken of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn. 

Formulier intakegesprek Horeca met DigID
Formulier intakegesprek Horeca met eHerkenning

Wijzigen vergunning

Voordat u een wijziging kunt indienen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente via het online formulier "Horeca wijziging inrichting". Aan de hand van de gevraagde informatie wordt bekeken of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn. Voor het wijzigen van de leidinggevende kunt u gebruik maken van het digitale formulier "Horeca wijziging leidinggevende".

Formulier Horeca wijziging inrichting met DigiD
Formulier Horeca wijziging inrichting met eHerkenning
Formulier Wijziging leidinggevende met DigiD
Formulier Wijziging leidinggevende met eHerkenning

Horeca-exploitatievergunning

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen. Het aanvragen van een horeca-exploitatievergunning doet u via: Formulier Aanvraag horeca-exploitatievergunning

Alcoholwetvergunning

Voor commerciële horecabedrijven en slijterijen gebruikt u het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Model A’. Daarnaast vult elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet bijlage Model A’ in.

Formulier Aanvraag drank- en horecavergunning Model A
Formulier Drank- en Horecawet bijlage Model A

Voor paracommerciële accommodaties, zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen, gebruikt u het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Paracommercie Model B’. Daarnaast vult elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet Bijlage Model B’ in.

Formulier Aanvraag drank- en horecavergunning Paracommercie Model B
Formulier Drank- en Horecawet bijlage Model B

Bibob-onderzoek

Bij elke aanvraag om een horeca-exploitatievergunning en/of een alcoholwetvergunning wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. In verband hiermee moeten ook de volgende formulieren ingevuld worden, voorzien van de daarin gevraagde bijlagen:

Voor natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF, CV):

Formulier ‘Model 1 Bibob namens natuurlijk persoon
Formulier ‘Model 2 voor elke vennoot in VOF of CV’   wordt door elke vennoot ingevuld.

Voor rechtspersonen (BV, NV, stichting, coöperatieve vereniging, rechtspersoon naar buitenlands recht):

Formulier Model 3 Gemachtigd namens rechtspersoon
Formulier Model 4 Voor elke bestuurder, vennoot  wordt door elke bestuurder, vennoot ingevuld.

Terras exploiteren

 Voor het hebben van een terras is toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming vraagt u minstens 8 weken van tevoren aan.

Om een terras te exploiteren, heeft u een 'Horeca en Slijterij vergunning' (zie bovenstaand) nodig. Een eerder afgegeven horeca-exploitatievergunning moet aangepast worden.

Alcoholwetvergunning

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op het terras, dient het terras opgenomen te zijn op de alcoholwetvergunning.  Heeft u nog geen alcoholwetvergunning, lees dan eerst bovenstaande. 

Terrassen en evenementen

Tijdens evenementen gelden er specifieke regels ten aanzien van de terrassen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om tijdens evenementen, die binnen een bepaalde straal rondom het terras plaatsvinden, glaswerk op het terras te gebruiken. Informeer bij de gemeente via het e-mailadres apv@etten-leur.nl of via het vijfcijferige telefoonnummer 14076 naar de regels voor terrassen tijdens evenementen.

Tappunten

Voor het plaatsen van een tappunt, bijvoorbeeld bij een evenement, heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u online aan.
ontheffing Alcoholwet met DigiD
ontheffing Alcoholwet aanvragen met eHerkenning

Als het voor u niet mogelijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres apv@etten-leur.nl of via via het vijfcijferige telefoonnummer 14076.

Overige toestemmingen

Aan de hand van de aard van de exploitatie kan het zijn dat er ook toestemmingen vereist zijn, zoals:

 • Een toestemming in het kader van het bestemmingsplan
 • Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouw-, sloop- en/of milieuactiviteiten.
 • Een omgevingsvergunning voor het gebruik of een gebruiksmelding.
Kosten
 • In behandeling nemen van een aanvraag Alcoholwetvergunning kost € 578,05
 • In behandeling nemen van een aanvraag Alcoholwetvergunning, wanneer gelijktijdig een aanvraag om een Horeca- exploitatievergunning wordt ingediend kost € 194,55
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Alcoholwetvergunning wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende kost € 42,80
  • het wijzigen van de inrichting kost € 42,80
 • In behandeling nemen van een aanvraag horeca-exploitatievergunning kost € 383,50
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging horeca-exploitatievergunning, wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende kost € 42,80
  • het wijzigen van de inrichting kost € 42,80
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Alcoholwetvergunning voor 1 editie € 62,45
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Alcoholwetvergunning voor 3 jaar € 69,35
 • Ondergeschikte wijziging van een ontheffing Alcoholwetvergunning € 17,35
 • In behandeling van nemen van een aanvraag Objectvergunning:
  • geldig voor maximaal 1 week: € 109,75
  • geldig voor maximaal 1 maand: € 219,45
  • geldig voor maximaal 6 maanden: € 438,95
  • voor een periode langer dan 6 maanden, worden voornoemde tarieven opgeteld voor de periode dat de ingebruikname langer duurt dan 6 maanden.