Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. Als het prijzengeld hoger is dan € 4500,-- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Aanvraag vergunning
Kosten

In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kost € 38,10.

Afhandeltermijn vergunning

De behandeltermijn van een loterijvergunning is 8 weken. Echter streven wij ernaar om uw aanvraag binnen 5 werkdagen af te handelen.