Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. Als het prijzengeld hoger is dan € 4500,-- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Aanvraag vergunning
Kosten

In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kost € 37,35.

Afhandeltermijn vergunning

De behandeltermijn van een loterijvergunning is 8 weken. Echter streven wij ernaar om uw aanvraag binnen 5 werkdagen af te handelen. 

Volg uw aanvraag

Als u een aanvraag heeft gedaan via het online formulier dan kunt u de voortgang daarvan volgen. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw aanvraag.  
Volg uw aanvraag