Terrasvergunning

Voor het hebben van een terras is toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming vraagt u minstens 8 weken van tevoren aan.

Om een terras te exploiteren, heeft u een ‘Horeca en Slijterij vergunning’ nodig. Een eerder afgegeven horeca-exploitatievergunning moet aangepast worden.

Drank- en Horecavergunning

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op het terras, dient het terras opgenomen te zijn op de drank- en horecavergunning.  Heeft u nog geen drank- en horecavergunning, lees dan eerst ‘Horeca en Slijterij vergunning .

Terrassen en evenementen

Tijdens evenementen gelden er specifieke regels ten aanzien van de terrassen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om tijdens evenementen, die binnen een bepaalde straal rondom het terras plaatsvinden, glaswerk op het terras te gebruiken. Informeer bij de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14076 naar de regels voor terrassen tijdens evenementen.

Tappunten

Voor het plaatsen van een tappunt, bijvoorbeeld bij een evenement, heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u online aan.
ontheffing drank en horeca aanvragen met DigiD
ontheffing drank en horeca aanvragen met eHerkenning

Als het voor u niet mogelijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente.

Kosten
 • In behandeling nemen van een aanvraag Drank- en Horecavergunning: €561,10
 • In behandeling nemen van een aanvraag Drank- en Horecavergunning, wanneer gelijktijdig een aanvraag om een Horeca-Exploitatievergunning wordt ingediend: €188,85
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Drank- en Horecavergunning wanneer het gaat om het wijzigen van de inrichting: €41,55
 • In behandeling nemen van een aanvraag Horeca-Exploitatievergunning: €372,25
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Horeca-Exploitatievergunning, wanneer het gaat om het wijzigen van de inrichting: €41,55
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet voor 1 editie €60,60
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet voor 3 jaar €67,35
 • Ondergeschikte wijziging van een ontheffing Drank-en Horecawet €16,85
 • In behandeling van nemen van een aanvraag Objectvergunning:
  • geldig voor maximaal 1 week: €106,50
  • geldig voor maximaal 1 maand: €213,05
  • geldig voor maximaal 6 maanden: €426,05
  • voor een periode langer dan 6 maanden, worden voornoemde tarieven opgeteld voor de periode dat de ingebruikname langer duurt dan 6 maanden.
Wijzigen vergunning

Voordat u een wijziging kunt indienen, wordt u verzocht om telefonisch contact op te nemen met de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14076. Zo kan er bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.