Terrasvergunning

Voor het hebben van een terras is toestemming van de gemeente nodig. U vraagt de toestemming minstens 8 weken van tevoren aan.

Om een terras te exploiteren, heeft u een Objectvergunning nodig. Een eerder afgegeven horeca-exploitatievergunning en alcoholwetvergunning moet aangepast worden

Alcoholwetvergunning

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op het terras, moet het terras opgenomen te zijn op de drank- en horecavergunning.  Heeft u nog geen drank- en horecavergunning, lees dan eerst ‘Horeca en Slijterij vergunning .

Terrassen en evenementen

Tijdens evenementen gelden er specifieke regels voor de terrassen. Het is bijvoorbeeld verboden om tijdens evenementen, die binnen een bepaalde straal rondom het terras plaatsvinden, glaswerk op het terras te gebruiken. Informeer naar de regels voor terrassen tijdens evenementen.

Tappunten

Voor het plaatsen van een tappunt, bijvoorbeeld bij een evenement, heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u online aan.
ontheffing drank en horeca aanvragen met DigiD
ontheffing drank en horeca aanvragen met eHerkenning

Kosten

De aanvraag van de terrasvergunning kost:

 • € 561,10 voor een aanvraag Drank- en Horecavergunning
 • In behandeling nemen van een aanvraag Drank- en Horecavergunning, als er gelijktijdig een aanvraag om een Horeca-Exploitatievergunning wordt ingediend: €188,85
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Drank- en Horecavergunning, als het gaat om het wijzigen van de inrichting: €41,55
 • In behandeling nemen van een aanvraag Horeca-Exploitatievergunning: €372,25
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Horeca-Exploitatievergunning, als het gaat om het wijzigen van de inrichting: €41,55
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet voor 1 editie €60,60
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet voor 3 jaar €67,35
 • Ondergeschikte wijziging van een ontheffing Drank-en Horecawet €16,85
 • In behandeling van nemen van een aanvraag Objectvergunning:
  • geldig voor maximaal 1 week: €106,50
  • geldig voor maximaal 1 maand: €213,05
  • geldig voor maximaal 6 maanden: €426,05
  • voor een periode langer dan 6 maanden, worden voornoemde tarieven opgeteld voor de periode dat de ingebruikname langer duurt dan 6 maanden.
Wijzigen vergunning

U neemt contact op met de gemeente, als u een vergunning wilt wijzigen. Zo kan er vooraf besproken worden wat de mogelijkheden zijn.