Terrasvergunning

Voor het hebben van een terras is toestemming van de gemeente nodig. U vraagt de toestemming minstens 8 weken van tevoren aan.

Om een terras te exploiteren, heeft u een Objectvergunning nodig. Een eerder afgegeven horeca-exploitatievergunning en alcoholwetvergunning moet aangepast worden

Alcoholwetvergunning

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op het terras, moet het terras opgenomen te zijn op de Alcoholwet.  Heeft u nog geen Alcoholwet, lees dan eerst ‘Horeca en Slijterij vergunning .

Terrassen en evenementen

Tijdens evenementen gelden er specifieke regels voor de terrassen. Het is bijvoorbeeld verboden om tijdens evenementen, die binnen een bepaalde straal rondom het terras plaatsvinden, glaswerk op het terras te gebruiken. Informeer naar de regels voor terrassen tijdens evenementen.

Tappunten

Voor het plaatsen van een tappunt, bijvoorbeeld bij een evenement, heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u online aan.
ontheffing Alcholwet met DigiD
ontheffing Alcoholwet met eHerkenning

Kosten

De aanvraag van de terrasvergunning kost:

 • € 578,05 voor een aanvraag Alcoholwet
 • In behandeling nemen van een aanvraag Alcoholwet, als er gelijktijdig een aanvraag om een Horeca-Exploitatievergunning wordt ingediend:
  € 194,55
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Alcoholwet, als het gaat om het wijzigen van de inrichting: € 42,80
 • In behandeling nemen van een aanvraag Horeca-Exploitatievergunning: € 383,50
 • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Horeca-Exploitatievergunning, als het gaat om het wijzigen van de inrichting: € 42,80
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Alcholwet voor 1 editie € 62,45
 • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Alcoholwet voor 3 jaar € 69,35
 • ondergeschikte wijziging van een ontheffing Alcoholwet € 17,35
 • In behandeling van nemen van een aanvraag Objectvergunning:
  • geldig voor maximaal 1 week: € 109,75
  • geldig voor maximaal 1 maand: € 219,45
  • geldig voor maximaal 6 maanden: € 438,95
  • voor een periode langer dan 6 maanden, worden voornoemde tarieven opgeteld voor de periode dat de ingebruikname langer duurt dan 6 maanden.
Wijzigen vergunning

U neemt contact op met de gemeente, als u een vergunning wilt wijzigen. Zo kan er vooraf besproken worden wat de mogelijkheden zijn.