Ventvergunning

Voor het te koop aanbieden/verkopen/afgeven van goederen of het aanbieden van diensten in de open lucht is een ventvergunning nodig. Bij venten worden de goederen of diensten op straat (maar niet vanaf een standplaats) of huis-aan-huis aangeboden.

Aanvraag

U kunt de vergunning online aanvragen.
online aanvraag ventvergunning met DigiD  
online aanvraag ventvergunning met eHerkenning

Lukt het digitaal aanvragen niet? Dan mailt u naar apv@etten-leur.nl of belt u naar 14076, en u vraagt om het schriftelijke aanvraagformulier 'ventvergunning' met checklist.  

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 180,85 (plus eventuele pachtsommen).

Hoe lang duurt de afhandeling?

Meestal heeft u binnen 5 werkdagen bericht of de vergunning wordt verleend. Anders geldt een maximale afhandeltijd van 8 weken.