Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zoals de onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting en toeristenbelasting worden verzorgd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen en de WOZwaarde op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant