Energietoeslag voor lagere inkomens

(Dit is informatie van het Werkplein Hart van West-Brabant) 

Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn sterk gestegen. Door die stijging komen met name huishoudens met een laag inkomen in de problemen. Daarom heeft het Rijk besloten om deze huishoudens te compenseren. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in uw energielasten. Heeft u de toeslag voor het jaar 2022 nog niet aangevraagd? Dit kan nog tot en met 31 maart 2023. Heeft u een laag inkomen en had u eerder geen recht op de energietoeslag? De inkomensgrens van de toeslag is verhoogd. Hierdoor komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor de energietoeslag. 

Ga voor informatie en een aanvraagformulier naar: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/energietoeslag-voor-lagere-inkomens