Energietoeslag voor lagere inkomens

(Dit is informatie van het Werkplein Hart van West-Brabant) 

Energietoeslag voor lagere inkomens

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen sterk gestegen. Door die stijging komen met name huishoudens met een laag inkomen in de problemen. Daarom heeft het Rijk besloten om deze huishoudens te compenseren. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een eenmalige tegemoetkoming in uw energielasten. Om het makkelijk te maken kennen we deze aan veel mensen automatisch toe. Bent u bekend bij het Werkplein? Dan komt het geld vanzelf op uw rekening. Inwoners die niet bekend zijn bij het Werkplein kunnen de toeslag aanvragen via een aanvraagformulier. Dit kan tot en met 31 december 2022. 

Ga voor informatie en een aanvraagformulier naar: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/energietoeslag-voor-lagere-inkomens