Formulierenteam - Laag inkomen? Dat kan beter!

Rondkomen met een minimuminkomen is moeilijk. Maar wist u dat er verschillende regelingen zijn om dat inkomen te verhogen? Het Formulierenteam van Surplus Welzijn kent ze allemaal. Het gaat bijvoorbeeld om toeslagen als zorg- en huurtoeslag, teruggave belastinggeld, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, regeling maatschappelijke participatielasten en aanvraag bijzondere bijstand. Laat dit geld niet liggen en maak gebruik van de voorzieningen die er voor u zijn.

De medewerkers van het Formulierenteam kijken samen met u naar uw inkomen en kunnen eenvoudig nagaan op welke regelingen en tegemoetkomingen u recht heeft. Samen vult u de benodigde formulieren in op papier of met behulp van de laptop die het Formulierenteam bij zich heeft. Alle bijlagen die nodig zijn worden verzameld en zo kan uw aanvraag weg.

Het Formulierenteam is een gratis service voor alle inwoners van Etten-Leur met een minimum inkomen. U belt het Formulierenteam voor een afspraak bij u thuis. U kunt hiervoor bellen naar: 076-5016450. Ook kunt u een mail sturen naar: Formulierenteam@surpluswelzijn.nl