Wat is en wat doet het Formulierenteam?

Voor wie?

Het Formulierenteam is er voor alle inwoners van Etten-Leur die een laag netto inkomen hebben (maximaal 120% van het sociaal minimum). Inwoners kunnen bij het Formulierenteam navragen of zij met hun inkomen in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen of regelingen. Heeft iemand vermogen dan kan dit betekenen dat deze persoon niet in aanmerking komt voor bepaalde regelingen. Toch is het verstandig om dit goed te laten nakijken door een medewerker van het Formulierenteam.

Werkwijze

Een medewerker van het Formulierenteam komt bij inwoners thuis. Ook is het mogelijk een afspraak op kantoor te maken. Op verzoek verzorgt het Formulierenteam ook spreekuren op locaties zoals buurthuizen en bejaardentehuizen. Het Formulierenteam kijkt samen met de belanghebbende of diegene recht heeft op een inkomensondersteunende voorziening. Als het nodig is wordt de administratie weer op orde gebracht. Dit wordt samen gedaan. Pas dan wordt duidelijk waar iemand precies recht op heeft en worden de juiste formulieren ingevuld.

 

Aanmelden

Meer informatie verkrijgen of aanmelden kan via  www.surpluswelzijn.nl ,  076-5016450 of formulierenteam@surpluswelzijn.nl

Het Formulierenteam van Surplus Welzijn biedt hulp aan inwoners van Etten-Leur om hun weg te vinden in het doolhof van inkomensondersteunende voorzieningen en regelingen.