Regelingen voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Maatschappelijke participatie

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat zij deel kunnen nemen aan activiteiten in de samenleving. Er is niet altijd geld voor een verenigingslidmaatschap. Of geld voor een cursus of abonnement. Er is daarom een speciale webshop ingericht voor gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen. Elk gezinslid heeft daarin de beschikking over een tegoed van €200,- per jaar. Kinderen tussen 5 en 12 jaar ontvangen een tegoed van €170,-. In deze webshop kunnen met dit bedrag verschillende dingen aangeschaft worden. Deze producten maken deelname aan de maatschappij financieel mogelijk. Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid vindt u op www.meedoenhartvanwestbrabant.nl/

Schoolfonds

Wanneer u schoolgaande kinderen heeft, dan heeft u ook bijkomende kosten. Een boekentas, kosten voor uitstapjes, gymschoenen, etc. Met een laag inkomen is het moeilijk dit te bekostigen. Met de regeling Schoolfonds helpt de gemeente u daarbij. Voor elk schoolgaand kind ontvangt u jaarlijks €90,-. Bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school ontvangt u eenmalig €225,-.

Een aanvraag voor het Schoolfonds doet u gelijktijdig met een aanvraag voor de regeling Maatschappelijke participatie. Zo maakt u meteen van beide regelingen gebruik. Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid vindt u op www.meedoenhartvanwestbrabant.nl/

Vakantieregeling

Kan uw kind door geldgebrek in de vakantie niet deelnemen aan sociale activiteiten? Dan kunt u gebruik maken van de vakantieregeling. Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar kan eenmaal per kalenderjaar een extra vergoeding van maximaal € 100,00 per kind worden gegeven voor de eigen bijdrage aan een vakantieactiviteit. U kunt hierbij denken aan de bijdrage voor een kamp, kindervakantiewerk, of een uitstapje.

Een aanvraag voor de vakantieregeling doet u middels een formulier dat u afhaalt bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Voor meer informatie belt u met het Werkplein (076 750 35 00) of gaat u langs aan de Roosendaalseweg 4.

Tijdschriftenregeling

Kinderen leren veel door te lezen. Niet iedereen heeft echter voldoende geld om een abonnement te bekostigen. Om kinderen toch dezelfde mogelijkheden te geven als hun klasgenootjes en ze niet buiten te sluiten, biedt de gemeente de tijdschriftenregeling. Voor schoolgaande kinderen worden de kosten van een abonnement voor de tijdschriften Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior vergoed.

Een aanvraag voor de tijdschriftenregeling doet u gelijktijdig met een aanvraag voor de regeling Maatschappelijke participatie. Zo maakt u meteen van beide regelingen gebruik. Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid vindt u op www.meedoenhartvanwestbrabant.nl/

Diplomazwemmen

Zowel vanwege de veiligheid, maar ook om kinderen niet buiten te sluiten, is het belangrijk dat zij leren zwemmen. Met een laag inkomen is het moeilijk om zwemlessen te betalen. De gemeente vergoedt daarom de lessen voor het a-diploma.

Op vertoon van de beschikking Maatschappelijke Participatie, berekent zwembad De Banakker de kosten voor de zwemlessen rechtstreeks door aan de gemeente. Deze beschikking Maatschappelijke Participatie krijgt u toegestuurd wanneer u de regeling Maatschappelijke Participatie aanvraagt bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Zo maakt u meteen van beide regelingen gebruik. Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid vindt u op www.meedoenhartvanwestbrabant.nl/

Stichting Leergeld

Heeft u door een schuldensituatie niet genoeg geld om uw kind te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles? Of zijn de schoolkosten te hoog? Dan kan stichting Leergeld u misschien helpen. Zij kunnen het lidmaatschap of de schoolbenodigdheden vergoeden. Voor meer informatie en de aanvraagmogelijkheid kijkt u op www.leergeldnoordwestbrabant.nl.