Steun voor kleine zelfstandigen (bbz)

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning van het Werkplein Hart van West-Brabant. Ook kunnen zij u helpen om vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te beginnen.

Zie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bbz