Leerlingenvervoer

De regeling Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet naar een school in de buurt kunnen. Het leerlingenvervoer is in verschillende vormen beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding van de vervoerskosten of door het inzetten van aangepast vervoer. Het kan zijn dat een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit is afhankelijk van het gezinsinkomen. 

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer. De belangrijkste vormen staan hieronder kort uitgelegd:

  • Aangepast (taxi-)vervoer: Dit is een vervoersvorm waarbij leerlingen door middel van taxibusjes vanaf de verblijfplaats naar school worden vervoerd (en terug). De gemeente werkt met verschillende vervoerders voor dit vervoer. Een vervoerder kan alleen in opdracht van de gemeente uw kind vervoeren.
  • Financiële vergoeding voor eigen vervoer: Dit is een vorm van de vervoersvoorziening waarbij u een tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer kunt ontvangen. Onze consulent voor leerlingenvervoer berekent welke vergoeding u ontvangt. Deze vergoeding wordt onder andere gebaseerd op afstand. De vergoeding ontvangt u meestal in verschillende termijnen.
  • VEP-pas: De VEP-pas is een vorm van een vervoersvoorziening waarbij de leerling met het openbaar vervoer naar school kan. Deze pas kan worden gebruikt voor busvervoer in Brabant. De pas wordt aan u verstrekt vanuit de gemeente en ontvangt u van Arriva. De pas mag uitsluitend gebruikt worden voor vervoer van en naar school.

Voor welke scholen geldt het leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;
  • Scholen voor speciaal basisonderwijs;
  • Scholen voor basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Etten-Leur aanwezig zijn;
  • Scholen voor voortgezet onderwijs, voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan;
  • Internationale schakelklas (ISK).

De regeling geldt niet voor een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan, Montessori, Leonardoschool en Dalton. Ook niet als u dit schooladvies voor uw kind heeft gekregen.

Zie: Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 30-03 primair onderwijs

Aanmelden en wijzigen

U kunt online een verzoek indienen voor een vervoersvoorziening. Per schooljaar doet u dat voor 1 juni. Als uw verzoek voor 1 juni binnen is, wordt het verzoek tijdig beoordeeld voor het nieuwe schooljaar.

Als uw verzoek binnen is, toetst de gemeente het verzoek aan de verordening Leerlingenvervoer. Binnen acht weken ontvangt u een brief waarin staat of u een vervoersvoorziening krijgt. Lees deze brief altijd goed door. Hierin staat wat de regels en belangrijke zaken zijn als u een voorziening krijgt. Indien u geen voorziening krijgt, staat in de brief uitgelegd waarom.

Na het toetsen van uw verzoek en het nemen van een besluit, ontvangt u een mail van de gemeente. Deze mail kan tussen uw ongewenste mail terecht komen. 

U kunt een verzoek doen voor leerlingenvervoer door op de onderstaande link te klikken:
Leerlingenvervoer aanvraag met DigiD
Leerlingenvervoer aanvraag met eHerkenning
 

Wilt u iets wijzigen aan het leerlingenvervoer van uw kind? Of wilt u uw aanvraag volgen? Kijk dan bij de volgende formulieren:
Leerlingenvervoer wijzigen met DigiD
Leerlingenvevoer wijzigen met eHerkenning
Volg uw aanvraag

Declaratie leerlingenvervoer

Als u de vervoerskosten voor het leerlingenvervoer heeft voorgeschoten, dan kan het zijn dat u die terugkrijgt. U kunt hiervoor een declaratieformulier indienen. Dit formulier kunt u opvragen bij de consulent leerlingenvervoer.

Contact

Indien u vragen heeft over het leerlingenvervoer, kunt u contact opnemen met de consulent leerlingenvervoer. Dit kunt u doen door te mailen naar: LLV@etten-leur.nl. Heeft u liever telefonisch contact? Dan kunt u bellen naar 14076. 

OV-chipkaart

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk mobiel blijft. Het Openbaar Vervoer (OV) is een mogelijkheid om zelfstandigheid en mobiliteit te stimuleren en te vergroten. Met een OV-chipkaart kunt u zelf reizen met het OV. Voor meer informatie over het aanvragen van een OV-chipkaart, klikt u op de volgende link: ov-chipkaart.nl.