Nederlandse identiteitskaart

Een identiteitskaart vraagt u zelf aan in de gemeente waar u woont. Ook kinderen komen zelf (mee) voor hun aanvraag en voor het afhalen. U betaalt de kosten bij de aanvraag of bij de online voorbereiding. Uw nieuwe identiteitskaart ligt 5 werkdagen daarna voor u klaar. U haalt de identiteitskaart zelf af. 

Het aanvragen en afhalen van reisdocumenten kan alleen op afspraak. Kijk, voordat u een afspraak maakt, eerst bij wat u moet meenemen, zodat u niet voor niets komt.

Maak een afspraak voor het aanvragen   

Maak een afspraak voor het afhalen

Meenemen
  • alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen
  • één pasfoto, die voldoet aan de pasfoto-eisen en maximaal 6 maanden oud
  • Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming nodig van de (beide) ouder(s) die het ouderlijk gezag hebben. U kunt zelf meegaan om uw toestemming aan de balie te geven. Of u geeft uw schriftelijke toestemming. Dan geeft u het ingevulde toestemmingsformulier en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Is iemand anders dan de ouder(s) gezaghebber van het kind, dan is toestemming van hem of haar nodig. Ook dit kan zowel persoonlijk als schriftelijk.
    Digitaal toestemming verlenen kan ook. Toestemming reisdocument

De toestemming is maximaal 8 weken geldig. Dit is korter als uw gezinssituatie is veranderd tussen het moment dat uw (ex-)partner de toestemming gaf en het moment dat het paspoort en of de Nederlandse identiteitskaart wordt aangevraagd. De medewerker Publiekszaken kan dan de toestemming weigeren. 

Kinderen van 12 tot 18 jaar
Kinderen van 12 tot 18 jaar hebben géén toestemming nodig voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Dit is wel nodig voor de aanvraag van een paspoort. Zie hiervoor de informatie op deze website.

Aanvraag online voorbereiden

Woont u in Etten-Leur, heeft u de Nederlandse nationaliteit, bent u in het in bezit van DigiD én bent u 12 jaar of ouder? Dan kunt u uw identiteitskaart online voorbereiden. U vult uw gegevens in en betaalt online. Als dit is gedaan maakt u binnen 28 dagen een afspraak om persoonlijk langs te komen om de aanvraag af te ronden. Bij de afronding stellen we uw identiteit vast, controleren we uw handtekening en scannen uw vingerafdrukken. Uw identiteitskaart ligt dan na 5 werkdagen klaar. Komt u niet binnen 28 dagen aan de balie? Dan vervalt de online voorbereiding. 

Aanvraag online starten

Kosten

Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar € 70,35
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar      € 37,95
Spoedtoeslag                                              € 53,00

Een identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig.

Spoed

Heeft u uw identiteitsbewijs snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. Als u de aanvraag vóór 15.00 uur doet, ligt het de volgende werkdag voor u klaar. Voor een spoedaanvraag betaalt u wel extra kosten.

Identiteitskaart kwijt of gestolen in Nederland

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart vult u met uw DigiD zo snel mogelijk een Vermissingsverklaring online in.  U heeft hiervoor uw Digid nodig.

U kunt natuurlijk uw vermissing ook aan de balie van het Stadskantoor doorgeven.
Maak een afspraak voor vermissing + aanvraag identiteitskaart

Vermissing van een identiteitskaart van een kind doorgeven, kan alleen online als het kind een eigen DigiD heeft.   

Vindt u uw identiteitskaart terug nadat u die bij de gemeente als vermist heeft opgegeven? Dan mag u deze niet meer gebruiken. U bent verplicht om de identiteitskaart in te leveren. De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen. 

Identiteitskaart kwijt of gestolen in het buitenland

Bent u uw reisdocument in het buitenland kwijtgeraakt? Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie. Daarna kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nooddocument aanvragen. Met het buitenlandse proces-verbaal, de nog in bezit zijnde reisdocumenten en het nooddocument  kunt u bij de gemeente een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen.