Terugmelding basisregistratie

Zijn gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) niet juist, dan kunt u hier een melding van maken.

U kunt de melding online doen online terugmelden

Melding BRP

U maakt een melding voor de BRP als de adresregistratie van een persoon niet klopt.

Melding BAG

U maakt een melding voor de BAG als:

  • het adres niet klopt
  • de status van een pand niet klopt
  • de gebruiksoppervlakte niet klopt
  • de gebruiksfunctie niet klopt
  • de pandgeometrie niet klopt
  • het bouwjaar van een pand niet klopt
Melding BGT

U maakt een melding voor de BGT als:

  • een pand is nieuw, gewijzigd of gesloopt
  • bomen, lantaarnpalen enz. staan niet op kaart of staan wel op kaart maar niet meer buiten
  • een adres in de kaart is onjuist of is niet juist geplaatst in de kaart
  • de weg- en groensituatie is gewijzigd en staat niet juist op kaart