Uittreksels

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

  Soms moet u bewijzen dat u nog in leven bent, voor bijvoorbeeld de uitkering van een verzekering of (buitenlands) pensioen. Hiervoor vraagt u een ‘attestatie de vita’ of een ‘bewijs van in leven zijn’ aan.

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat de handtekening op een bepaald document van u is, komt u met het document naar de gemeente.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Etten-Leur bent ingeschreven. Het bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats.

 • Uittreksel burgerlijke stand (akte)

  Van een geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden wordt een akte opgemaakt. Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.