Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Etten-Leur bent ingeschreven. Het bevat uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Digitaal aanvragen

U kunt uw uittreksel digitaal aanvragen. Het (papieren) uittreksel wordt dan uiterlijk binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. Aanvragen worden direct afgerekend.

Vraag hier uw uittreksel aan

Meenemen bij afspraak

U kunt het uittreksel ook aan de balie aanvragen.

Afspraak maken

Bij een aanvraag aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. U moet hiervoor een afspraak maken. Bij deze afspraak moet u het volgende meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • indien van toepassing het machtigingsformulier. Neemt u dan ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee.

Download het formulier voor schriftelijke toestemming

​​​

Machtiging

Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kan ook via een machtiging worden aangevraagd.
Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties:

  • Personen die samenwonen.
  • Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus  voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager,ongeacht leeftijd van aanvrager.
  • Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren).
Kosten

Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kost € 11,90.