Bestrijding van plaagdieren

Voor het melden van overlast van ratten, bijen- en/ of wespennesten in het openbaar gebied, kunt u ons bellen via 14076.
 
Heeft u overlast op particulier terrein en bent u huurder van Alwel neemt u dan eerst contact op met Alwel, telefoonnummer 088-2552000 of kijk op www.alwel.nl/ongedierte. U kunt ook inloggen op uw account via www.alwel.nl/overlast-melden en daar de melding doen.

Ratten
Bestrijding van ratten op eigen terrein, zoals ook bestrijding van overige plaagdieren regelt u zelf. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Dit is niet gratis.

Bladluis
Bladluis kan een kleverige substantie afscheiden, maar is niet schadelijk. Hier wordt dan ook in principe niets aan gedaan. De kleverige substantie is eenvoudig (van bv auto's) te verwijderen met een (lauw)warm sopje.

Vleermuizen
Vleermuizen zijn beschermde dieren en mogen niet zonder meer bestreden worden. Hiervoor kunt u bellen naar het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) telefoonnummer 0317-419660.  Neem bij een vleermuizenbeet altijd contact op met de huisarts.

Bijen / wespen
In het openbaar gebied worden de bijen en wespen in opdracht van de gemeente bestreden.
Op particulier terrein moeten de bewoners zelf actie ondernemen. Hiervoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf of imker inschakelen.

Algemeen
Voor meer informatie over plaagdieren kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD), telefoonnummer 0317-419660.