Bomen kappen

Als u een boom in uw tuin wilt kappen, kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Informeer via ons telefoonnummer 14076 of u een vergunning nodig heeft.

Een vergunning voor het kappen van een boom vraagt  u  aan via het Omgevingsloket  De vergunning heet hier 'kappen'.

Extra informatie:
Overzicht te kappen bomen najaar 2021, met vergunning
Overzicht te kappen bomen najaar 2021, vergunningsvrij  
Beschermde bomenlijst, totaaloverzicht
Kaart beschermde bomenlijst bebouwde kom
Kaart beschermde bomenlijst landelijk zuid
Kaart beschermde bomenlijst landelijk noord