Bomen kappen

Als u een boom in uw tuin wilt kappen, kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Informeer via ons telefoonnummer 14076 of u een vergunning nodig heeft.

Een vergunning voor het kappen van een boom vraagt  u  aan via het Omgevingsloket  De vergunning heet hier 'kappen'.

Extra informatie: 
Overzicht te kappen bomen winter 2022
Beschermde bomenlijst, totaaloverzicht
Kaart beschermde bomenlijst bebouwde kom
Kaart beschermde bomenlijst landelijk zuid
Kaart beschermde bomenlijst landelijk noord