Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is bedoeld om in een vroeg stadium, en met behulp van een vakkundige bemiddelaar, irritaties en problemen tussen buren bespreekbaar te maken.

Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van:

  • gemeente Etten-Leur
  • Wooncorporatie Alwel
  • Surplus Welzijn
  • Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, district de Baronie, team Weerijs.

Als u meer informatie wilt over bemiddeling, een vrijblijvend advies wilt of gebruik wilt maken van buurtbemiddeling, dan kunt u contact opnemen met de heer Corné Hoefsmid, telefoonnummer 06-10055712 of 076-5016450 of via Email: bbettenleur@surplus.nl.