Parkeren van caravans, campers, aanhangers e.d. in woonstraten

Het leidt vaak tot kleinere of grotere irritatie in de buurt, wanneer caravans, campers en aanhangwagens gedurende langere tijd in woonstraten geparkeerd staan. Zeker in straten waar de parkeerdruk hoog is. Ook hopen zwerfvuil en onkruid zich er onder op, zonder dat de gemeentelijke veeg- en borstelmachines hun werk kunnen doen. Rondom de vakantieperioden en lange weekeinden worden de regels voor het parkeren van caravans, campers, vouwwagens, aanhangwagens extra onder uw aandacht gebracht.

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om onder meer caravans, campers en vouwwagens, maar ook andere (aanhang)wagens, langer dan 3 achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg. Dit wordt als een redelijke termijn gezien om een caravan, camper of vouwwagen gereed te maken voor een vakantie en, na terugkomst, weer stallinggereed te hebben.

Het verbod geldt voor recreatievoertuigen, maar ook voor andere voertuigen die voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanhang- en andere wagens die worden gebruikt voor bepaalde beroepsgroepen, zoals de keetwagens van schildersbedrijven. Deze staan soms noodzakelijkerwijs langer dan drie dagen op één plaats. Voor deze gevallen kan, voor de tijd van de klus, ontheffing gevraagd worden bij het college van burgemeester en wethouders.