Begroting, kadernota, jaarrekening

 • Financieel Portaal van Gemeente Etten-Leur

  De Jaarrekening, de Kadernota en de Begroting kunt u, bij elkaar en overzichtelijk, vinden op ons Financieel Portaal. Daar staan ook de infographics die de Jaarrekening en Begroting laten zien in één oogopslag. 

 • Ondertekend Raadsbesluit met bijlagen vaststelling kadernota 2020-2023 in raadsvergadering 1 juli 2019

  30 juli 2019, pdf, 2MB
 • Beleidskader 2018-2021

  “Etten-Leur maken we samen”: Het beleid voor de komende vier jaar. In het beleidskader 2018-2021 staan de uitgangspunten voor de komende vier jaar. Het beleidskader is gebaseerd op het raadsprogramma van 24 mei 2018. De nieuwe gemeenteraad heeft deze bouwstenen gebruikt om het raadsprogramma op te stellen en heeft daarmee de politieke keuzes en ambities voor de komende jaren vastgesteld. Vervolgens heeft de ambtelijke organisatie het “Beleidskader 2018-2021” gemaakt. Hier vind je het document en een link naar het filmpje dat over de beleidskader gemaakt is.

 • Collegewerkprogramma 2018-2021

  31 juli 2019, pdf, 2MB