Ambtsgebonden nevenfuncties van de collegeleden - versie januari 2023

Burgemeester M.L. Verheijen

 • Lid algemeen bestuur van GR Veiligheidsregio
 • Lid Veiligheidscollege

 

Wethouder A.P.M.A. Schouw

 • Lid algemeen bestuur van GR RWB
 • Lid en voorzitter commissie van advies Mobiliteit RWB
 • Lid commissies van advies Ruimte RWB
 • Lid algemene vergadering van Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg)
 • Lid  van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Breda airport

 

Wethouder M.J. Verwijmeren

 • Lid algemeen bestuur van:
 • GR Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant;
 • GR GGD West-Brabant;
 • GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • GR Werkplein Hart van West-Brabant (tevens lid van het DB)
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
 • Lid van de Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer
 • Lid commissie van advies Arbeidsmarkt RWB

 

Wethouder G.J.A.M. de Weert

 • Lid algemeen bestuur van:

- GR West-Brabants Archief;

- GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (tevens lid/voorzitter dagelijks bestuur);

- GR Belastingsamenwerking West-Brabant:

- GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

- Stichting Inkoopbureau West-Brabant

 • Lid bestuur van:

- GR ICT West-Brabant-West

 • Lid commissie van advies Economie RWB
 • vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V.’s Brabant Water, Bank voor Nederlandse Gemeenten en REWIN
 • Lid stuurgroep Brabants Bodem